Miễn trừ trách nhiệm

  1. Bet365 miễn trừ trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính kịp thời của nội dung trên các trang web được liên kết với trang web này. Sử dụng mạng lưới này để cá cược có thể mang theo trách nhiệm pháp lý đối với cư dân hoặc cá nhân ở một số quốc gia. Bet365 không có ý định áp dụng mạng lưới này cho những cá nhân ở quốc gia mà hoạt động cá cược là bất hợp pháp. Đây là thông báo miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm
  1. Khách hàng cần đồng ý rằng tất cả các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm được thiết lập công bằng. Khách hàng chịu toàn bộ rủi ro và lợi nhuận, đồng thời thể hiện sự hiểu biết và hỗ trợ đối với Bet365. Khách hàng phải xác nhận rằng các điều khoản này là hợp pháp và khả thi.
  2. Các trò chơi trực tuyến và không trực tuyến là hợp pháp dựa trên quy tắc pháp luật. Bet365 không khuyến khích tham gia vào dịch vụ nếu nó không hợp pháp theo quy định cờ bạc của pháp luật địa phương. Khách hàng phải đảm bảo rằng mọi hành vi cá cược của họ luôn hợp pháp tại địa phương cư trú. Bet365 và các đối tác, nhân viên và đại lý liên quan không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm pháp luật địa phương nào của khách hàng.
  3. Khách hàng phải đáp ứng được độ tuổi pháp lý và sử dụng dịch vụ Bet365 mà không vi phạm pháp luật địa phương. Nếu phát hiện khách hàng dưới 18 tuổi, Bet365 có quyền đóng băng hoặc đóng tài khoản và không hoàn lại tiền. Khách hàng nên thiết lập tài khoản máy tính để tránh trẻ em tiếp cận trò chơi. Bet365 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của khách hàng.
  4. Khách hàng tham gia dịch vụ Bet365, nếu gặp sự cố về trò chơi, phần mềm, thông tin, hoặc sự cố kỹ thuật, không chịu trách nhiệm nếu do sơ suất của con người. Bet365 và các đối tác, nhân viên, đại lý miễn trừ trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin từ bên thứ ba.
  5. Bet365 luôn cố gắng cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng và đáng tin cậy, nhưng không đảm bảo cung cấp kịp thời và chính xác, cũng như sự ổn định của dịch vụ trong trường hợp tấn công virus hoặc sâu máy tính.
Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm
  1. Bet365 có quyền đỉnh chỉ, chấm dứt, sửa đổi, xóa hoặc thêm dịch vụ mà không cần thông báo cho khách hàng. Bet365 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm. 
  2. Khách hàng cần duy trì trò chơi với kết nối ổn định với Bet365, và Bet365 và các đối tác, nhân viên, đại lý không chịu trách nhiệm cho các trò chơi bị ngắt kết nối do mạng lưới không ổn định. 
  3. Nếu khách hàng tiết lộ thông tin tài khoản một cách cố ý hoặc không cố ý cho bên thứ ba, Bet365 và các đối tác, nhân viên và đại lý không chịu trách nhiệm. Bet365 luôn có quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp.
Miễn trừ trách nhiệm
Miễn trừ trách nhiệm